2018. aug 07.

Hammurapi törvénykönyve és a Biblia

írta: BibliaKultúra
Hammurapi törvénykönyve és a Biblia

Tudtad, hogy egyes bibliai szerzők ismerték Hammurapi törvénykönyvét és szándékosan úgy formálták meg saját törvénykönyveiket (főleg a legelsőt), hogy utánozzák ezt az ősi és igen tisztelt szöveget?

Az akkád nyelvű, didaktikus műfajú Hammurapi törvénykönyve különösen is közel áll a Szövetség könyvéhez (Kiv 20,22–23,33), Izrael legősibb, fogság előtti törvénykönyvéhez. A hasonlóság alapvetően a tartalmat (büntetőjog és a mindennapi élet szabályozásáról szóló rendelkezések), a törvények sorrendjét érinti, de az ikonográfiát is, mivel Hammurapi, Mózeshez hasonlóan, a törvényt közvetlenül egy égő- és füsttel borított hegy tetején vette át az istenségtől. A bibliai szerző tehát ismerte Hammurapi törvénykönyvét és szándékosan formálta úgy a munkáját, hogy utánozza ezt az ősi és igen tisztelt szöveget.

 

Hammurapi törvényei

Bibliai törvénygyűjtemények

195. §. Ha a gyermek apját megüti, kezét vágják le.

Kiv 21,15: Aki megüti apját vagy anyját, azt halálra kell ítélni.

14. §. Ha valaki más szabad embernek a gyermekét ellopja: ölessék meg.

Kiv 21,16: Aki elrabol egy embert – akár eladja, akár hatalmában tartja –, azt halálra kell ítélni.

199. §. Ha szabad ember rabszolgájának szemét pusztította el, vagy szabad ember rabszolgájának csontját törte el: fizesse vételára felét.

Kiv 21,26: Ha valaki rabszolgájának vagy rabszolganőjének kiüti az egyik szemét, kárpótlásul a szeméért adja vissza szabadságát.

157. §. Ha valaki apja után anyja ölébe fekszik, mindkettőjüket égessék el.

Lev 20,11: Ha valaki apjának a feleségével hál, apjának a szemérmét fedte föl, halállal lakoljanak mindketten, vérük rajtuk.

155. §. Ha valaki fiának menyasszonyt szemel ki, fia megismeri, utána pedig ő maga fekszik ölébe és rajtakapják: az ilyen embert kötözzék meg és dobják a vízbe.

Lev 20,12: Ha valaki a menyével hál, halállal lakoljanak mindketten. Förtelmességet követtek el, vérük rajtuk. (Lásd még Lev 18,15)

196–197. §. Ha valaki másnak a szemét kioltja, szemét oltsák ki. Ha másnak a csontját töri el, csontját törjék el.

Lev 24,20: Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen testi sértést követett el, olyat kövessenek el rajta is. (Lásd még Kiv 21,23–25; Lev 24,17–19; MTörv 19,21; 25,11–12)

129. §. Ha valakinek feleségét más férfival való fektében rajtakapják, kötözzék meg őket és dobják a vízbe. Ha az asszony ura feleségének életét megkíméli, a király is megkegyelmez szolgájának.

MTörv 22,22: Ha rajtakapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjüknek meg kell halniuk: a férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takarítsd ki a gonoszságot Izraelből!

16. §. Ha valaki akár rabszolgát, akár rabszolganőt megszöktet a palotából, vagy felszabadítottól, saját házában elrejti és a rabszolgafelügyelő felszólítására sem vezeti elő: az illető ház gazdáját öljék meg!

MTörv 23,16–17: Ne küldd vissza urához a rabszolgát, ha hozzád menekül urától! Hadd lakjék közötted azon a helyen, amelyet választ magának városaid közül, ahol jó neki. Ne nyomorgasd őt!

 

Forrás és további tájékozódásul:

Bruce Wells: Jogi hagyományok értelmezése az ókori Izraelben, Studia Biblica Athanasiana 18 (2017) 17–50.

Germano Galvagno – Federico Giuntoli: Dai frammenti alla storia. Introduzioone al Pentateuco, Elledici, Torino, 2014, 262–266.

 

hamurabi.jpg

Hammurapi törvényoszlopának tetején két személy látható: az ülő Samas, a Nap és az igazság istene, és az előtte álló Hammurapi.

mozes_atveszi_a_torvenyt_chagall.jpg

Mózes átveszi a Törvényt Szináj hegyén (Marc Chagall alkotása)

Szólj hozzá

ismeret