2018. dec 01.

Egy új sorozat beharangozása

írta: BibliaKultúra
Egy új sorozat beharangozása

emotions-8.png

Ha új év, akkor új sorozat! 2019 januárjától megismerkedünk 14 ószövetségi női alakkal, és általuk megpróbálunk közelebb férkőzni önmagunkhoz is! A havonkénti bejegyzésekhez elsősorban Linda Jarosch és Anselm Grün: Königin und wilde Frau. Lebe, was du bist! című könyvét hívjuk segítségül, és itt-ott odafigyelünk a modern bibliatudomány meglátásaira is.

A könyv címe a női archetípusok két pólusát emeli ki, amely a leghatékonyabban közvetíti a nő legalapvetőbb tulajdonságait: a királynőt és a vadócot. Együttes jelenlétük nagy energiát szabadít fel. Amikor egy nő teret enged magában a vadembernek és a királynőnek, akkor abból más is épülhet, sőt, az összes többi más női képet is erővel tölti el.

Egy alkalommal egy görög írónő a nők hét archetípusáról beszélt: szerető, anya, papnő, művész, harcos, királynő és vadember. A bejegyzések alapjául szolgáló könyv ötlete abból forrásozik, hogy Linda Jarosch a kurzusain szintén hét női alakot szokott nagyító alá venni a Bibliából, amihez testvére, Anselm Grün még másik hetet vett. Ily módon a 14 archetípusos kép megpróbálja bemutatni a nőiség egyes vonásait, amely olyan színes lehet, mint egy szivárvány.

A tizennégyes szám egyébként is terápiás jellegű: az ókori babiloniaknál 14 segítő istenség volt, a keresztény középkor 14 segítő szentet emleget. A tizennégyes szám továbbá jelzi a havi ciklus felét is, amely minden nő számára különös jelentéssel bír. A szerzőpáros meg van arról győződve, hogy ez a 14 kép kifejezi a nő lényegét és rejtett potenciáljukat. A szerzők bemutatják, hogy a nők a 14 női archetípusok segítségével hogyan fedezhetik fel és bontakoztathatják ki belső potenciáljukat, hogyan találhatnak rá a nőiességre, a szabadságra és a függetlenségre, egyszóval: legmélyebb identitásukra.

Nyilván az egyes bibliai hősnőkhöz kapcsolt alapgondolat nem akar kizárólagos lenni. Nem is az egyetlen lehetséges nézőpont. Mégis úgy találtuk, hogy kiváló kiindulópont a tűnődésre és a párbeszédre. A szerzőpáros elgondolásában a következő női archetípusokról van szó (ábécés sorrendben): 

 1. Debóra: a bíró
 2. Eszter: a királynő
 3. Éva: az anya
 4. Hágár: az elhagyott és az angyalok által védelmezett
 5. Hanna: a bölcs
 6. Judit: a harcos
 7. Lídia: a papnő
 8. Magdalai Mária: aki szenvedélyesen szeret
 9. Mária: aki átalakít
 10. Márta és Mária: a vendéglátó és a művész
 11. Mirjám: a próféta
 12. Rút: az idegen
 13. Sára: aki nevet
 14. Támár: a vadnő

A Bibliában azt látjuk, hogy a választott nép történetét a nők is jelentősen előrevitték. A héber Biblia (keresztény Ószövetség) a patriarchális berendezkedés ellenére is a nők megbecsüléséről tanúskodik. A történetekben előkerülő nők nem csupán a férfiak által uralt kör mellékszereplői, hanem egy nemzet alapítói. Férjeik becsülik és tisztelik őket nemcsak szépségük, okosságuk, erejük vagy határozottságuk miatt. Így van ez akkor is, amikor az újszövetségi történetekre pillantunk: egész biztos, hogy megtorpant volna az ősegyház dinamikája a nők hozzájárulása nélkül.

A szerzőkről

Anselm Grün bencés szerzetes, napjaink egyik legjelentősebb lelkiségi írója. A München közeli Lockhamban nőtt fel hat nővére körében. A teológia mellett gazdasági és pszichológiai tanulmányokat is folytatott. Remek író, stílusának egyszerűsége egyéniségének nyitottságát és gazdagságát tükrözi.

Linda Jarosch pszichológus, Anselm Grün egyik nővére. Kurzusain olyan témákkal foglalkozik, amelyek megmozgatják a férfiakat és a nőket is. Célja, hogy megerősítse őket önbecsülésükben, bátorítsa őket, hogy bizalommal hagyatkozzanak saját intuícióikra és abból kiindulva cselekedjenek.

9783896805492_z1.jpg 

Forrás: Linda Jarosch – Anselm Grün: Königin und wilde Frau. Lebe, was du bist!, Vier-Türme Verlag, Münsterschwarzach, 2004.

Tanuljunk együtt az Írás hősnőitől!

Szólj hozzá

hírek nők