#BibliaKultúra

Szöveg mögött - Kövek alatt

A deuteronomista történetírás és régészet
A deuteronomista történetírás és régészet

jeruzsalem_lerombolasa.png

Illusztráció a Nürnbergi Krónikából Jeruzsálem babiloni uralom alatti pusztulásáról.

 A „The Shmunis Family Conversations in the Archaology and History of Ancient Israel” című sorozat új epizódjában Israel Finkelstein és Matthew J. Adams beszélgetnek az ókori Izrael első, nagyívű történelmi munkájáról, amely 700 esztendő történetét, az események egymással összefüggő sorozatát követi: az országbírástól (Józsue könyve) az ...

A perzsa és hellénisztikus kori Jeruzsálem
A perzsa és hellénisztikus kori Jeruzsálem

124273452_8gstfutw_jerusalemmay100460.jpg

Jeruzsálem hellénisztikus színháza a Második Szentély időszakában

A „The Shmunis Family Conversations in the Archaology and History of Ancient Israel” című sorozat új epizódjában Israel Finkelstein és Matthew J. Adams beszélgetnek a perzsa és hellénisztikus kori Jeruzsálemről.  A beszélgetés korábbi epizódjai megtekinthetők blogunkon.

Israel. Üdvözöllek újra Kiriath Yearimban.

Köszönöm.

Ma a késői bibliai történetírói anyagot ...

Álruhás királyi alakok – egy ismert motívum nyomában
Álruhás királyi alakok – egy ismert motívum nyomában

b2ap3_large_b860ebc5-38fa-411c-8e52-4f4b6a4b5120.png

Ismert népmesei motívum, különösen a Mátyás királyhoz kapcsolódó meséinkben , hogy az uralkodó álruhát ölt, úgy  járja az országot. Néha utólag tudják meg a lakosok, hogy kicsoda, máskor viszont ő maga fedi föl személyét. De vajon mi a királyi álruhák mögöttes célja és funkciója a Bibliában? Timothy Yap: (You’re) The Devil in Disguise: The Theme of Disguise in 1 Samuel and 1 Kings c. tanulmányában három olyan királyi alakot vizsgál, akik ...

Júda a királyság kései időszakában
Júda a királyság kései időszakában

ezgif_com-gif-maker_1_2.jpg

Lákis - légifelvétel

A „The Shmunis Family Conversations in the Archaology and History of Ancient Israel” című sorozat új epizódjában Israel Finkelstein és Matthew J. Adams beszélgetnek  Júda történetéről, földrajzáról, szakosodott gazdaságáról és kultuszáról. A beszélgetés korábbi epizódjai megtekinthetők blogunkon.

Israel, köszöntelek újra Kiriath Yearimban.

Örülök, hogy itt lehetek veled, Matt.

A Biblia és az ókori Izrael ...

Miért szeretem a Bibliát?
Miért szeretem a Bibliát?

boritokep_26.jpg

Mit tesz a tarisznyánkba egy 80 éves biblikus professzor? Milyen inspiráló üzenetet bíz ránk? Krister Stendahl (1921–2008) svéd teológus és újszövetségi bibliakutató, a Harvard Divinity School biblikus professzora volt, főleg Pál apostol életével, irodalmi és teológiai munkásságával foglalkozott. A következő írás a 2001-ben a Harvard-Epworth United Methodist Churchben tartott beszédéből készült.

Arról szeretnék beszélni, hogy miért szeretem a ...

Fogyatékosság és érdekérvényesítés Jób könyvében
Fogyatékosság és érdekérvényesítés Jób könyvében

06disability-videosixteenbyninejumbo1600.jpg

Előadásában Andrew R. Davis azt vizsgálja, hogyan befolyásolta bibliatudományi munkáját, és hogyan befolyásolja a Szentírás a szülői szemléletét az a tény, hogy maga is egy Down-szindrómás fiú édesapja. A Jób könyvére összpontosítva megtárgyalja, hogyan támogathatja a Biblia a fogyatékkal élőkért és a velük kapcsolatos erőfeszítéseket. Főleg Jób jellemének ambivalenciáját emeli ki a fogyatékossággal élők érdekérvényesítésének ...

Könyvajánló: Nők a Bibliában
Könyvajánló: Nők a Bibliában

borito_2.jpg

„Hol példázza a Biblia a teljes élet örömhírét a nők számára, és hol megmutatja az utat arra nézve, hogy hogyan nézne ki az élet, ha a dolgok úgy lennének »a földön, amint a mennyben«?” (Jaime Clark-Soles)

A Women in the Bible c. könyv, amelyet a tartalom és a témák puszta változatossága is egyedivé tesz, egy olyan sorozatban jelent meg, amely ötvözi a tudományos szigort a szélesebb olvasóközönség, különösen is az egyházi igehirdetésre ...

A nagyhét és a zsidógyűlölet: Hogyan kerüljük el a zsidóellenességet idén húsvétkor?
A nagyhét és a zsidógyűlölet: Hogyan kerüljük el a zsidóellenességet idén húsvétkor?

11029790-16x9-large.jpg

 Jézus szenvedéstörténetének olvasásával felbukkanhat az antijudaizmus fenyegetése. Amy-Jill Levine biblikus professzor a nehéz szövegek olvasási módjáról ad hasznos stratégiákat. 

A názáreti Jézus, akit a római hatóságok lázadással vádolnak, egy római kereszten hal meg. A zsidók – kollektíven, minden zsidó – azonban „Krisztus-gyilkosokként” válnak ismertté. Ennek a vádnak az öröksége még mindig kísért, és a Nagyhét alatt válik ...

A Biblia és az emberi jogok
A Biblia és az emberi jogok

tingey-injury-law-firm-ycdpu73kgsc-unsplash.jpg

A Biblia nem beszél az emberi jogokról, de hozzájárult ennek a diskurzusnak a kialakulásához, amennyiben a társadalom gyengébb tagjai iránti, az emberiességen alapuló aggodalomról tanúskodik. John J. Collins biblikus professzor tárgyalja az igazságosság bibliai eszméjének néhány következményét, a Leviták könyve és az Újszövetség szeretet-parancsát, valamint azt a páli kijelentést, miszerint többé nincs zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi ...

A falak, amelyeket Nehemiás épített: Jeruzsálem városa a perzsa korszakban
A falak, amelyeket Nehemiás épített: Jeruzsálem városa a perzsa korszakban

stgeorge_hotel_jerusalem_1558540150_28.jpg

A bibliai Nehemiás könyvének 2–3. fejezete Nehemiás útját meséli el a lerombolt Jeruzsálem városában, valamint az erődítmények újjáépítésének történetét. A falak és kapuk részletes leírása ellenére a kutatók vitatják a település tényleges kiterjedtségét a perzsa korban, sőt még azt is megkérdőjelezik, hogy a falakat valóban újjáépítették-e. Ez a tanulmány a tényeket vizsgálja „a terepen”. Feltártak-e valaha is a perzsa korszakból ...

A bibliafordítás tízparancsolata
A bibliafordítás tízparancsolata

boritokep_25.jpg

Robert B. Alter (1935–) a héber nyelv és az összehasonlító irodalom professzora a Berkeley-i Kaliforniai Egyetemen, ahol 1967 óta tanít. Híres könyve a The Art Of Biblical Narrative amelyben regénykritikusként szerzett tapasztalatait kamatoztatja, miközben briliánsan rávilágít a Biblia elbeszélő művészetének bizonyos aspektusaira. A héber Biblia fordítását mintegy húsz évnyi munka után 2018-ban adta ki. Tízparancsolatában az eredeti héber nyelv ...

Minden, amit tudni akartál Eszter könyvéről
Minden, amit tudni akartál Eszter könyvéről

istockphoto-1203594335-612x612.jpg

Az Ószövetség kevés könyve váltott ki annyi vitát zsidók és keresztények között, mint Eszter könyve, amelyet dicsértek és átkoztak, kedveltek és elutasítottak – mindezt jó, istenfélő emberek. Carey A. Moore biblikus professzor éveken át, több írásában is tanulmányozta ezt az ellentmondásos könyvet, [1] most pedig nyolc, gyakran feltett kérdésre válaszol.

1) Igaz történetről van szó? Valóban megtörtént?

A történet egyrészt némiképp ...

Biblia és ökológia
Biblia és ökológia

boritokep_24.jpg

Legújabb, „ Il grande libro del Creato. Bibbia ed ecologia” [A teremtés nagy könyve. Biblia és ökológia] című könyvében Gianfranco Ravasi a Biblia „ökológiai" gazdagságáról, a fény, a víz, a hegyek, a fák, az állatok és az étel szimbolikus értékéről mesél. „Szeretni felebarátodat, mint önmagadat, azt is jelenti, hogy a földet is úgy szereted, mint önmagadat: az Egyház számára minden teremtett dolog egyszerre »jó és szép«, és ezt az eredeti ...

Kiriath-Jearim és a frigyládáról szóló elbeszélés
Kiriath-Jearim és a frigyládáról szóló elbeszélés

aerial_152.jpg

A frigyládáról szóló bibliai elbeszélés részletesen bemutatja a frigyláda útját egészen addig, amíg a jeruzsálemi templom Szentek Szentjébe el nem helyezik. A frigyláda állomásai között szerepel a korai Izrael néhány legfontosabb kultuszhelye. Az ott végzett régészeti ásatásoknak köszönhetően jobban megérthetjük e történet jelentését és összetettségét. Israel Finkelsteinnek két ilyen helyszínen is volt szerencséje ásatásokat végezni: néhány ...

Hogyan olvassuk a Bibliát?
Hogyan olvassuk a Bibliát?

19_0101_discipleship_routine-bible-reading-can-change-your-life_1021x640.jpg

Harvey Cox, ikonikus teológus, aki több mint négy évtizeden át tanított a Harvard Divinity Schoolban, a „How to Read the Bible” című könyvében a Biblia olvasásának három elsődleges módját tárja fel. Sok laikus lelkesen olvassa, megpróbál inspirációt és útmutatást meríteni belőle. A bibliatudósok kritikusan olvassák, történelmi és irodalmi megközelítéssel megkísérlik feltárni a jelentést. E kettő között vannak azok, akik kontextuálisan ...

#BibliaKultúra

#BibliaKultúra blogunk szakmai igényességű topikjaival értékes, ismeretbővítő tartalmakat közöl a bibliatudomány tárgyköréből. Rápillantunk arra a világra, amely látta megszületni a Bibliát - tabuk nélkül, közérthetően, a tudás megosztása és a „lifelong learning” jegyében.

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

Címkék

süti beállítások módosítása