#BibliaKultúra

Szöveg mögött - Kövek alatt

Római légiósok nyomai Megiddó mellett
Római légiósok nyomai Megiddó mellett

 

glanum-stele_legionnaires.jpg

Néhány éve, hogy 2015-ben izraeli régészek római légiós tábor nyomaira bukkantak az ókori Megiddó mellett.

A tábor eredete Hadriánus császár uralkodására nyúlik vissza (117 138), aki két légiót is felállított a római Júdea provinciában:

  • Jeruzsálemben a Legio X Fretensis t,
  • és északon a Legio VI Ferratá t, amely az első zsidó lázadás idején települt le és a harmadik századig Júdeában állomásozott.

Egészen a közelmúltig nem ...

A bibliai Edom kezdetei
A bibliai Edom kezdetei

1_8003919_3958689171.jpg

Egy-egy véletlenszerű régészeti felfedezés sok mindent megváltoztathat. Így gondolják ezt azok az izraeli kutatók is, akik Aravában, Izrael dél-keleti részén, a Holt-tengertől Eilatig húzódó kietlen völgyben, a jordániai határ mentén ástak és egy hatalmas, nem állandó településeken alapuló nomád királyság nyomaira bukkantak.

Örök kérdés, hogy vannak-e történelemi alapjai az egyes bibliai elbeszéléseknek vagy milyen történelmi emlékezet ...

Anna, a bölcs öregasszony
Anna, a bölcs öregasszony

wise-woman-stuck-in-customs.jpg

Folytatásos sorozatunkban megismerkedünk néhány ószövetségi női alakkal, és általuk megpróbálunk közelebb férkőzni önmagunkhoz is. Debora , Eszter , Éva és Hágár története után most ismerkedjünk meg Annával.

Az első, ami eszünkbe juthat a bölcs öregasszonyról, az a népmesék világa, gondoljunk csak a híres fordulatra: Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál! A történetekben ők mozgatják a szálakat, képesek a főhősök életét a rossz ...

Egy felháborodott kódexmásoló
Egy felháborodott kódexmásoló

vat_heb_1_annotated_june_2017_1.png

Egy korábbi bejegyzésünkben már rápillantottunk egy olyan lapszéli megjegyzésre, amely kritikusan áll a vallásos turizmushoz. Mostani bejegyzésünkben pedig egy felháborodott scriptor  véleményét olvashatjuk.

A borítóképen a második tesszaloniki levél utolsó része (2Tessz 3,11–18) és a Zsidókhoz írt bevezető sorai láthatók (Zsid 1,1–2,2) a Vatikáni kódexben . A szöveghasábok közötti sárga 8-as szám alatt pedig egy későbbi másoló megjegyzését ...

Most jól vagyok
Most jól vagyok

music-makes-me-happy-by-plastickheart.jpg

Vannak pillanatok, amikor fellélegzünk, és kimondjuk, most jól vagyok. Egy ilyen békés pillanat megtapasztalásához szükséges, hogy végig tudjuk gondolni életünket.

Ha így teszünk észrevesszük, hogy van miért hálásnak lennünk.

Cicero szerint a hálátlanság az, amikor megfeledkezünk róla, hogy emberek vagyunk. A Bibliában a leprások közül, akiket a Názáreti meggyógyított, csak egy gyógyult meg igazán: az, aki visszafordult megköszönni ...

Az egyeneslelkűség és a jótékonyság egy tőről fakad
Az egyeneslelkűség és a jótékonyság egy tőről fakad

growing_plant_crop.jpg

Amy-Jill Levine professzor asszony beszél az ókori Izrael társadalmának egyik fontos építőkövéről, az igazságosságról, amely a mai embert is foglalkoztatja.

A Második Törvénykönyv 16:20 előírja:

„Az igazságosságra és csakis az igazságosságra törekedj!”

A héberben az igazságosságra használt kifejezésnek, a cedek nek ( צדק ) ugyanaz a gyöke, mint az „igaz mivoltra” használatos szónak és ugyanez a gyöke annak a kifejezésnek ...

Ein Asur: az ókori Izrael New York City-je
Ein Asur: az ókori Izrael New York City-je

01_3.jpg

Az észak-Izraelben feltárt Ein Asur (Ein Asawir) a korai bronzkor egyik legnagyobb települése. A feltáró régészek szerint az 5000 éves kánaáni megapolisz örökre megváltoztatja azt, amit a térségben (Jordánia, Libanon, Szíria déli része) az urbanizáció kialakulásáról tudunk.

A 6000 lakosú, 160 hektáros alapterületű, kifinomult építkezést és várostervezést sugalló nagyvárosra a mai Harish melletti új közlekedési csomópont építésekor bukkantak az ...

Kortárs gondolatok a Biblia tudományos értelmezéséről
Kortárs gondolatok a Biblia tudományos értelmezéséről

capturehhhh-500x326.png

Thomas Römer, filológus, számos könyv és tanulmány szerzője, a Collège de France biblikus professzora úgy véli, hogy a Biblia tudományos értelmezése gazdagítja a szöveget és szélesíti a megértés horizontját, mindazonáltal nem kérdőjelezi meg a hit alapjait.

Professzor Römer, meghatározná nekem, hogy mi fán terem egy biblikus?

Válaszolhatnám azt, hogy a biblikus az valaki, aki úgy döntött, hogy a Bibliát kutatási tárgyának tekinti, és élete ...

Kifüstölt démon, beteljesült frigy
Kifüstölt démon, beteljesült frigy

boritokep_1.jpg

Tényleg démonűző hatása van a halszív és máj elégetésének a nászéjszakán?

Bevezető gondolatok Tóbiás könyvéhez

Tóbiás vagy Tobit könyve valamikor a makkabeusi felkelés előtt íródhatott (Kr. e. 250–175). A 14 fejezetes elbeszélés historikus könyvnek próbál mutatkozni: utal eseményekre, de olyan sok történelmi pontatlanságot és földrajzi képtelenséget találunk benne, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy a mű adatait és keretét ...

Egy kölcsön különös feltételei egy ékírásos táblán
Egy kölcsön különös feltételei egy ékírásos táblán

unnamed_1_1.jpg

A napokban Hadidban két ékírásos táblára bukkantak a régészek, amely a Kr. e. 7. századba vezet bennünket vissza és nem akármilyen feltételű kölcsönről tájékoztat.

A mai Jeruzsálem és Tel Aviv között, egykor 50 hektáros területű dombon fekvő városban élő emberek többsége nem izraelita volt, hanem asszír. A lelet így rámutat, hogy Izrael királyságának területén nagyon kevés izraelita maradt az asszír hódítások, deportálások és ...

Miért eretnekség a Bibliát szó szerint értelmezni?
Miért eretnekség a Bibliát szó szerint értelmezni?

shelby_spong_0-tm.jpg

Beszélgetés a szerző Biblical Literalism: A Gentile Heresy című könyvéről. Aki kérdez: Candace Chellew-Hodge, baptista lelkész.

Azt állítja, hogy a Biblia szó szerinti értelmezése pogány eretnekség. Mit jelent ez?

Azt jelenti, hogy az evangéliumokat, különösen is Máté evangéliumát Jézusnak egy zsidó tanítványa írta, aki az ő zsidó tanítványi közösségének tagja volt. Máté átvesz bizonyos dolgokat, amik a zsidók mindennapos életének, ...

Özvegyek az Újszövetség korában
Özvegyek az Újszövetség korában

tagreed_16_1_2.jpg

Bejegyezésünkben annak járunk utána, hogy milyen volt az özvegyek jogi és társadalmi háttere az Újszövetség kori Mediterráneumban. Vajon rászorulók voltak vagy erős, tehetős asszonyok?

Bibliai kommentárokban, teológiai előadások és prédikációkban is gyakran szembesülünk azzal, hogy téves társadalmi kontextust feltételeznek és közvetítenek az özvegyek helyzetével kapcsolatban. Ezek az írások vagy beszédek abból indulnak ki, hogy az özvegyek ...

Tudtad, hogy a pénz megjelenése is tükröződik a Bibliában?
Tudtad, hogy a pénz megjelenése is tükröződik a Bibliában?

c1647.jpg

A Prédikátor könyve a Kr. 3. sz. második felében íródott (Kr. e. 250 körül), amikor Nagy Sándor már meghódította Keletet és a könyv szerzője pedig szembesül a születő görög világgal és annak gazdasági változásaival.

A Ptolemaioszok uralmával Izrael földjén is megjelent a pénzérme, ami újdonságnak számított, mert az ókori Izraelben nem volt pénz, csak cserekereskedelem .

A következő versek jól tükrözik a pénz megjelenésével diktált ...

A nők oktatása és nyilvános szereplése az ókorban
A nők oktatása és nyilvános szereplése az ókorban

sappho_fresco.jpg

Bejegyzésünkben arra keressük a választ, hogy az ókorban a nők tényleg kevésbé voltak-e iskolázottak, mint a férfiak, illetve milyen lehetőségeik voltak a nyilvános szereplésre.

Szabályok és kivételek

Az oktatás kiváltság volt, így a tehetősebb családba született nők nagyobb eséllyel részesültek oktatásban. Arisztokrata körökből ismerünk okos és művelt nőket, női költőket. A férfiak becsülték a művelt dajkákat és édesanyákat. ...

#BibliaKultúra

#BibliaKultúra blogunk szakmai igényességű topikjaival értékes, ismeretbővítő tartalmakat közöl a bibliatudomány tárgyköréből. Rápillantunk arra a világra, amely látta megszületni a Bibliát - tabuk nélkül, közérthetően, a „lifelong learning” jegyében.

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

Címkék