#BibliaKultúra

Szöveg mögött - Kövek alatt

11 érdekesség a nőkről az ókori Izraelben
...amiről valószínűleg nem tudtál

Milyen szerep jut a nőknek egy olyan könyvben, amit javarészt férfiak írtak férfiakról? A héber Biblia által megnevezett emberek több, mint 90 százaléka férfi. A nők tapasztalatainak megismerése nem könnyű feladat, de a tudósok a szöveg gondos átfésülésével sok mindenre rátaláltak. A nők szerepe nagyrészt a háztartásra korlátozódott, mégis, ami a társadalmi, politikai és gazdasági jólétet illeti, a társadalom meghatározó részét képezték, mivel a háztartás fenntartása kifejezetten létfontosságú volt az ókori élethez. Ahhoz, hogy mindezt jobban ábrázoljuk, bemutatunk néhány érdekes tényt arról, milyen volt az ókorban az élet a nők számára:dovekeepers.jpg

1. Egy ókori izraelita háztartásban a kemény munka nem csak a férfiak sajátja volt. A nők felelőssége volt a nyersanyagok feldolgozása, hogy azokból élelmiszer és ruházat lehessen. Becslések szerint egy nő naponta legalább két órát csak azzal töltött, hogy gabonát őröljön a liszt elkészítéséhez.

2. A nők jelentős ellenőrző szerephez jutottak azáltal, hogy ismerték a háztartás anyagi készleteit.

3. A gyermekeket jellemzően az anyák nevezték el.

4. Az ókori Izraelben a nők szakorvosként is működtek, elsősorban szülésznőként. A szülés veszélyes volt és a bábáknak kimagasló szakértelemmel kellett rendelkezniük.

5. Sok társadalmi, politikai és különösen vallási intézmény kizárta a nőket. Például JHVH templomától jóval messzebb kellett elvégezniük a reggeli rítusaikat, mint a férfiaknak. Az Ezekiel könyvében (8,14) a nők a templom északi kapujában imádkoznak; míg a templom belső udvarán a férfiak részt vesznek a szolgálatban, ami a templom előcsarnoka (dĕbîr) és az udvari oltár (8,16) között helyezkedik el. A Leviták könyvének tisztasági törvényei korlátozzák a nők templomba való belépését a menstruációs és szülési időszak alatt.

Akkor levezetett az Úr temploma kapujának a bejáratához, amely északra néz. Ott asszonyok ültek, és Tammuzt siratták.

6. A nők azonban helyet találtak maguknak az ókori Izrael rituális életében. Számos hagyományos, vallási felajánlás előkészítéséért ők voltak a felelősek. Előkészítették a gabona és az étel-áldozatokat, a bor-áldozatokat és füstölő-áldozatokat.

7. A rituálék és az ünnepek alatt a nők feladatköréhez tartozott a zenei előadások lebonyolítása. Mirjam, Mózes nővére vezette Izrael leányait azon az ünnepségen, amit az izraeliták a Vörös-tengeren való sikeres átkelésük alkalmából rendeztek; hasonló ünnepségek találhatók a Bírák, Sámuel és a Zsoltárok könyvében. Sokszor ábrázolták őket a zenés ünnepségek felelőseiként a betakarítási ünnep, vagyis Szukkót idején.

8. A kevésbé bürokratikus intézményekben a nőknek több lehetőségük volt a vallás területén. A regionális szentélyek kevésbé korlátozták a nők szerepét a vallásgyakorlatban. Hanna például elmegy a silói szentélybe, hogy egy bonyolult szertartáson vegyen részt, amelyben Istentől gyermekáldást kér és meghívják a háztartásába tartozó nőkkel együtt, hogy részt vegyen a Szukkót ünnepi étkezésén. Ráadásul Hanna valószínűleg részt vett az étkezést megelőző áldozatbemutatáson is.etrog-lulav-hadas-arava.jpg

9. Mirjám, Debóra, Hulda, Noádia, az Izajás 8,3 névtelen prófétái, és a „leányok, … akik prófétáltak” mind olyan nők a héber Bibliában, akiket prófétaként azonosítanak.

Emlékezzél, Istenem, Tóbiásra, tettei szerint és Noadja prófétaasszonyra is, és a többi prófétára, aki el akart rettenteni!

10. Negatívan ábrázolják az olyan női prófétákat, akik konfliktusba ütköztek a férfi hatóságokkal. Mirjám, Noádia és a "leányok, ... akik prófétálnak" mind ezt példázzák a héber Bibliában. Noádiáról például megtudjuk, hogy próféta, és elítélték (Neh 6,14), mert ellenezte Nehemiás próféciáját arról, hogy építsék újjá Jeruzsálem falait, de gyakorlatilag nincs róla ennél több információnk.

11. A király anyjaként a nők fontos vezetői pozíciót tölthettek be. Izrael anyakirálynői „úgy tűnik, hogy fiaik udvarában hivatalos tisztségviselőként szolgáltak”. Abban is fontos szerepet játszottak, hogy férjeik után megnevezzék a trónörököst. Betsabé például meggyőzte Dávidot a halálos ágyán, hogy ne Adoniásra, a legidősebb fiára hagyja a trónt, hanem Salamont nevezzék ki Izrael következő királyának.benjamin_west_-ed.jpg

Forrás:

Cassandra Gill via Susan Ackerman: Women in Ancient Israel and the Hebrew Bible, Oxford Research Encyclopedia of Religion, 2016.

https://blog.oup.com/2016/10/women-ancient-israel/

http://oxfordre.com/

http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-45?print=pdf

Fordította: Saskia83

A bejegyzés trackback címe:

https://bibliakultura.blog.hu/api/trackback/id/tr8314176713

#BibliaKultúra

#BibliaKultúra blogunk szakmai igényességű topikjaival értékes, ismeretbővítő tartalmakat közöl a bibliatudomány tárgyköréből. Rápillantunk arra a világra, amely látta megszületni a Bibliát - tabuk nélkül, közérthetően, a tudás megosztása és a „lifelong learning” jegyében.

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

Címkék

süti beállítások módosítása