#BibliaKultúra

Szöveg mögött - Kövek alatt

Bach bibliája
Bach bibliája

a_calov-biblia_cimlapja_a_jobb_also_sarokban_bach_alairasaval_es_datummal_1733.jpg

NB. Kitűnő bizonyíték arra, hogy az istentisztelet egyéb intézkedései mellett a zenét is Isten Lelke rendelte el Dávidon keresztül. (J. S. Bach lapszéli jegyzete az 1Krón 28,21  verséhez)

1934 júniusában egy lutheránus lelkész, Christian G. Riedel a Michigan állambeli Frankenmuthban részt vett a Lutheránus Egyház zsinati kongresszusán. Miközben unokatestvére, Leonard Reichle otthonában vendégeskedett, Riedelnek mutattak egy bibliakötetet, amelynek ...

A Biblia politikai diskurzusban való használatának ígéretei és veszélyei
A Biblia politikai diskurzusban való használatának ígéretei és veszélyei

making-sense-of-god-and-politics-in-america.jpg

Az amerikai történelem alapító atyái gyakrabban említették a Bibliát, mint bármelyik európai író vagy akár bármelyik európai gondolkodási iskola, például a felvilágosodás liberalizmusa vagy a republikanizmus. A leggyakrabban idézett mű egyedül a Második Törvénykönyv volt, ezt követte Montesquieu bárónak A törvények szelleméről című műve, a leggyakrabban idézett világi forrás. A Második Törvénykönyvre majdnem kétszer olyan gyakran hivatkoztak, ...

A terror politikai szövegei a Bírák könyvében
A terror politikai szövegei a Bírák könyvében

boritokepnek.jpg

„Azt akarom, hogy pánikba essetek. Azt akarom, hogy érezzétek azt a félelmet, amit én minden nap érzek. Azt akarom, hogy cselekedjetek. Azt akarom, hogy úgy cselekedjetek, ahogyan egy válsághelyzetben tennétek. Azt akarom, hogy úgy viselkedjetek, mintha égne a ház, mert ég.” (Greta Thunberg, Világgazdasági Fórum, Davos, Svájc, 2019. január 25.)

A „terrorszöveg” a bibliatudományban a nők fizikai bántalmazására és erőszakos halálára utaló ...

A bibliai őstörténet jellegzetességei a történeti-kritikai módszer fényében
A bibliai őstörténet jellegzetességei a történeti-kritikai módszer fényében

boritokep_29.jpg

Christine Hayes a „Kétszer szereplő történetek és ellentmondások, varratok és források: A Ter 5–11 és a történeti-kritikai módszer” c. előadásban folytatja a Teremtés könyvéről szóló előadását, beleértve a Káin és Ábel, az özönvíz és a Noéval kötött szövetség ismert beszámolóit. Káin és Ábel története kifejezi az emberi élet Istentől kapott szentségének és a világot irányító „egyetemes erkölcsi törvénynek” gondolatát. Az ...

Ókori közel-keleti kontextusban a teremtés
Ókori közel-keleti kontextusban a teremtés

boritokep_wikimedia.jpg

A Teremtés könyvéről szóló előadássorozat első előadásában Christine Hayes a bibliai monoteizmus alapelemeit hasonlítja össze az ókori közel-keleti szövegekkel, hogy bemutassa az istenség nem mitológiai és mégcsak nem is teogonikus felfogását, hanem az emberi élet céljának és értelmének új felfogását, a természetet, a mágiát és a mítoszt, a bűnt és a gonoszt, az etikát (valamint az egyetemes erkölcsi törvényt) és a történelmet. A két ...

Izsák megkötözése
Izsák megkötözése

aqeda_borito.jpg

Gyötrelmes egy történet, amelyben Ábrahám majdnem feláldozza fiát, Izsákot. Luigi Cattani hebraista rápillant erre a nyugtalanító történetre és a hatástörténetére.

Izsák „feláldozásának”, vagy – ahogyan a zsidó hagyományban mondják – áldozati oltárra való „megkötözésének” bibliai története nyugtalanító, titokzatos, sőt sokkoló történet: milyen jelentőséggel bír a zsidó és a keresztény hagyományban?

A Teremtés ...

Agatha Christie a bibliaolvasásról
Agatha Christie a bibliaolvasásról

agatha-christie-konyvek.jpg

„És persze ott voltak az ótestamentumi történetek, amelyeket már igen korán fölfedeztem magamnak. […] Az ótestamentumi történetek rendkívül érdekfeszítőek egy kisgyerek számára. Megvan bennük mindaz a drámai feszültség és hatás, amire a gyermeki lélek vágyik: József és testvérei, az ő tarka köntöse, hatalomra kerülése Egyiptomban, és a drámai végkifejlet, ahogyan megbocsát gonosz testvéreinek. Mózes és az égő csipkebokor szintén a kedvenceim ...

„Ezek miatt sírok én” – A Siralmak könyvének pszichológiai olvasatai
„Ezek miatt sírok én” – A Siralmak könyvének pszichológiai olvasatai

http_cdn_cnn_com_cnnnext_dam_assets_190812102813-01-jerusalem-mount-zion-babylonian-attack-illustration-restricted.jpg

William Hole (1846-1917) illusztrációja Jeruzsálem babilóniai elfoglalásáról.

A Bibliában a Siralmak könyve, a Megillát Ékha tele van teológiai és szöveges ellentmondások kal, ami megnehezíti a szövegértést. Erre számos példa van:

  • Vajon a Templom lerombolása Izrael bűneinek következménye volt-e abban a nemzedékben – pl. „jaj nekünk, mert vétkeztünk!” (5:16) – vagy azok őseinek hibája – „atyáink vétkeztek, és nincsenek többé, és mi ...
Soha nem olvastam a Bibliát
Soha nem olvastam a Bibliát

borito_6.jpg

„A lélek első nyelve a líra volt. Itt kezdtem el a kurzusomat. Tartalom szerint megkülönböztettem vallásos, hősies és szerelmes műveket. A görög és római lírai költészettel nem foglalkoztam, ezt egy külön kurzusnak tartottam fenn. Sokat foglalkoztam a héber költészettel, különösen Jób könyvével, Mózes énekével a Vörös-tengeren való átkelés után, Dávid zsoltáraival, Salamon énekével, a próféták énekeivel, különösen Izajás énekeivel. ...

Kontextusban a bibliai vallás
Kontextusban a bibliai vallás

boritokep_28.jpg

Az aranyborjú imádása - Kép a landsbergi Herrad Hortus deliciarum ából (12. század)

Ebben az előadásban a héber Bibliát az ókori közel-keleti kultúra hátterében értelmezzük. Az előadás Yehezkel Kaufmann munkájára támaszkodva és azt kritizálva hasonlítja össze a héber Biblia vallását az ókori Közel-Kelet kultúráival. Két fejlődési modell kerül megvitatásra: egy evolúciós fejlődésmodell, amelyben a héber Biblia folyamatos az ókori ...

Utazás sivatagokon, tengereken és hegyeken át
Utazás sivatagokon, tengereken és hegyeken át

ezgif_com-gif-maker_13.jpg

Mindannyiunk lelkének, bármennyire kicsinek és nyomorúságosnak tűnik is számunkra, sok közös vonása van az Írás nagy lelkeivel. Egyes esetekben mindenben hasonlít az Ószövetség legmerészebb szereplőinek életéhez. Hasonlít Ádáméhoz, aki az idő cellájában raboskodik, miközben mindig megőrzi az Örökkévaló nagyságának egy szikráját. Időnként azért jön, hogy megküzdjön Istennel, hogy tiltakozzon, hogy felkiáltson az emberi fájdalom és a ...

Rész és egész
Rész és egész

borito_5.jpg

Ez az előadás bevezet a héber Biblia irodalmába, szerkezetébe és tartalmába. Eloszlatja a Bibliával kapcsolatos gyakori tévhiteket. Ezek szerint a Biblia nem magában álló, egységes könyvként áll előttünk, hanem különböző korokból és helyekről származó könyvek könyvtáraként. Narratívái nem „jámbor példázatok” szentekről, hanem összetett témákat valósághű szereplőkkel feldolgozó elbeszélések. Nem gyerekeknek szól, hanem gondolkodó ...

2022 TOP 10 régészeti felfedezése
2022 TOP 10 régészeti felfedezése

boritokep_27.jpg

Bejegyzésünkben áttekintjük a 2022-es év legjelentősebb, a Biblia világához kapcsolódó régészeti leleteit. Összeállításunk természetesen szelektív és szubjektív. Több hírről folyamatosan, hosszabban is beszámoltunk a  #BibliaKultúra  bejegyzéseiben vagy Facebook-oldalunk on.

10. Katonai amfiteátrum Megiddóban

Eddig több mint 230 római polgári amfiteátrum maradványait találták meg szerte a Római Birodalom egykori területén, katonai ...

A történet varázsa
A történet varázsa

borito_4.jpg

„A történet varázsa abban rejlik, hogy képes felépíteni egy világot. Egy mondat is elég. »Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És a föld üres és alaktalan volt« (Ter 1,1-2). Egyetlen mondat, és az elbeszélő megnyit egy teret, amelyet az olvasó meghívja, hogy lakjon benne. A történet vonzóereje abban áll, hogy kibontakoztat egy világot, amelybe az olvasó hamarosan belép, egy olyan világot, amelyet szereplők népesítenek be, és amely egy olyan ...

A cselekmény és a szereplők a bibliai elbeszélésben
A cselekmény és a szereplők a bibliai elbeszélésben

how-to-become-a-casting-director-for-your-film-header.jpg

Új sorozatunkban Luciano Zappella biblikus írásait közöljük a narratív bibliaelemzésről. Az elbeszélés-technikára összpontosító új, irodalmi elemzéssel bevezeti az olvasót az elbeszélés világába és bevonja annak értékrendszerébe. Az ötrészes sorozatban különböző témák kerülnek szóba. Mostani bejegyzésünkben a cselekményszövésre és a karakterépítésre összpontosítva zárjuk sorozatunkat. Tartsanak velünk! Ha az előzményekre kíváncsiak, ...

#BibliaKultúra

#BibliaKultúra blogunk szakmai igényességű topikjaival értékes, ismeretbővítő tartalmakat közöl a bibliatudomány tárgyköréből. Rápillantunk arra a világra, amely látta megszületni a Bibliát - tabuk nélkül, közérthetően, a tudás megosztása és a „lifelong learning” jegyében.

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

Címkék

süti beállítások módosítása