#BibliaKultúra

Szöveg mögött - Kövek alatt

Fiatalok és öregek. Dávid, Saul és Abiság Rainer M. Rilke olvasatában
Fiatalok és öregek. Dávid, Saul és Abiság Rainer M. Rilke olvasatában

weltchronik_fulda_aa88_286r_detail.jpg

Bár a Biblia a szereplők széles és változatos kavalkádját mutatja be, Dávid személyisége kiemelkedik ebben a sokszínűségben. Senki másról nincs ilyen gazdag és izgalmas kép, hiszen alakjában összeolvadnak a tragédia és a megváltás, az isteni és az emberi, a bűn és a megbocsátás, valamint a királyi hatalom és az árulás elemei. Dávid olyan sokoldalú személyiség, akárcsak egy shakespeare-i hős, Isten ugyan szereti, de gyermekei nem. A bibliai ...

Széder Salamonnal
Széder Salamonnal

inline_image_preview-ezgif_com-avif-to-jpg-converter.jpg

Nincs olyan zsidó közösség vagy nemzedék, amely ne járult volna hozzá a maga módján pészách történetének megértéséhez. A hosszú történelem során megfogalmazott számtalan értelmezés közül vannak, amelyek nagyobb elismertségre tettek szert, akár a bennük rejlő érdekesség, akár a tekintélyesebb vallási dokumentumokban való megőrzés miatt. Ugyanakkor számos kommentár feledésbe merült, mert azokat létrehozó közösségek kívül estek a zsidó ...

„Láttam a sós és fekete halált”
„Láttam a sós és fekete halált”

israel-5401543_1280.jpg

Az ilyesmi úgy megy, hogy ebéd után jön a sofőr és felajánlja, menjek ma délután vele a Holt-tengerhez... Kérem, tessék. Hová megy az ember ebéd után Jeruzsálemben, ha jó az idő? A Holt-tengerhez. így mentem a Holt-tengerhez, kanyargó úton lefelé, Jeruzsálemből, mely nyolcszáz méter magasan fekszik a tenger színe fölött, a Holt-tengerhez, mely kétszáz méter mélyen fekszik a tenger színe alatt, tehát a kocsi két óra alatt olyan ...

A csend visszhangjai
A csend visszhangjai

feather-floating-ezgif_com-webp-to-jpg-converter.jpg 

A csend olyan összetett kulturális jelenségként jelenik meg, amelyet ma is, akárcsak az ókorban, a legkülönbözőbb nézőpontokból lehet értelmezni és a legkülönbözőbb módon lehet meghatározni. Francesco Zanella professzor a csendről szóló filozófiai és teológiai reflexió főbb szempontjaira összpontosít a késő ókorban, különösen a klasszikus világ, a kereszténység, a gnoszticizmus és a judaizmus irodalmi forrásaiban.

Hogyan elemzik az ...

J. S. Bach János-passiója
J. S. Bach János-passiója

bach1.jpg

1724. április 7-én, nagypénteken került sor Johan Sebastian Bach János-passiójának első liturgikus előadására a lipcsei Nikolaikirche templomban. Chiara Bertoglio zenész, zenetudós és teológus arra hív, hogy hallgassuk meg a zeneművet, miközben elmélkedünk a szövegről és a zenéről.

Chiara, milyen kapcsolatban állsz személyesen ezzel a nagyszerű liturgikus eredetű művel?

A János-passiót a Máté-passió után kezdtem el hallgatni – amelyről már ...

Izrael Egyiptomban – Mózes és a JHVH-hit kezdete (Ter 37–Kiv 4)
Izrael Egyiptomban – Mózes és a JHVH-hit kezdete (Ter 37–Kiv 4)

3212555475-ezgif_com-webp-to-jpg-converter.jpg

A Teremtés könyve József történetével és a tizenkét törzs Egyiptomba való átköltözésével zárul, ezzel megteremtve a hátteret a kivonuláshoz, amelyben Isten megváltóként és felszabadítóként jelenik meg. Mózes az első a küldött (hírvivő) próféták sorában, és útjára indul a jahvizmus (JHVH-hit) irányában. Mark Smith az óizraeli vallás kialakulását a konvergencia (összetartás) és divergencia (széttartás) folyamatán keresztül írja le, amely ...

Rabszolgaság és rabszolgák a kereszténység kezdetén
Rabszolgaság és rabszolgák a kereszténység kezdetén

boritokep_41.jpg

A korai kereszténységben a rabszolgatartás kérdése összetett és változatos módon jelent meg. Mivel a kereszténység terjedésének korai időszakában a rabszolgák voltak a társadalom egyik meghatározó része, sok kereszténynek voltak rabszolgái. Prof. Mary Ann Beavis írása ehhez kapcsolódó kérdéseket vesz górcső alá.

A mai keresztények számára nehezen egyeztethető össze a keresztény szabadság, egyenlőség és erkölcs eszméivel az a gondolat, ...

Qohelet bölcsessége modern kihívások között
Qohelet bölcsessége modern kihívások között

9788810978337_0_536_0_75.jpg

„Qohelet szava minden bizonnyal kinyújtott kéznek bizonyul azok számára, akik még napjainkban is, akár felnőtt hívőként, akár kereső kételkedőként, komoly nehézségekkel szembesülhetnek, amikor a bibliai alapokat nélkülöző és a modern érzékenységtől már elavult és idegen formában és nyelven megfogalmazott teológiai és dogmatikai állítások monoton és kritikátlan ismétlésével találják szembe magukat, vagy amikor azzal szembesülnek, hogy az ...

Sztereotipizáló exegézis: János evangéliuma és „a zsidók” az ókori és modern kommentárokban
Sztereotipizáló exegézis: János evangéliuma és „a zsidók” az ókori és modern kommentárokban

a7fc8a4943d8f6818b759aaa33601221.jpg

A modern korszakban gyakran elfelejtik vagy elhanyagolják az ókeresztény írók sokszínűségét, és a János-evangéliumot egységesen és kizárólag negatív színben festik le a zsidó-keresztény kapcsolatok kontextusában. A János-evangélium hatástörténetének kritikus elemzése azt mutatja, hogy a negyedik evangélium és a zsidók közötti viszony nem volt egyértelműen és állandóan ellenséges, és számos olyan értelmezési irányvonalat találhatunk, amelyek ...

A tékozló fiú és családja elszabadulása a modern irodalomban
A tékozló fiú és családja elszabadulása a modern irodalomban

john_raphael_smith_the_prodigal_son_returns_reclaimd_1_of_5_meisterdrucke-1447383.jpg

Újabb bejegyzésünkben a tékozló fiú példázatának modern irodalmi újjászületéseit tekintjük át. A példázat a Biblia egyik legismertebb története. Megragadta a kommentátorok, prédikátorok és írók fantáziáját. Prof. Alison M. Jack írása különféle korszakokból származó, a bibliai szöveghez különös viszonyban álló művekre összpontosít, rávilágítva az otthon fogalmának sokrétű értelmezéseire.

A tékozló fiú példázata ( Lk ...

A király öregkora. Dávid, Abiság és Baudelaire
A király öregkora. Dávid, Abiság és Baudelaire

pedro_americo_1879_davi_e_abisag.jpg

Bár a Biblia a szereplők széles és változatos kavalkádját mutatja be, Dávid személyisége kiemelkedik ebben a sokszínűségben. Senki másról nincs ilyen gazdag és izgalmas kép, hiszen alakjában összeolvadnak a tragédia és a megváltás, az isteni és az emberi, a bűn és a megbocsátás, valamint a királyi hatalom és az árulás elemei. Dávid olyan sokoldalú személyiség, akárcsak egy shakespeare-i hős, Isten ugyan szereti, de gyermekei nem. A bibliai ...

Fekete és rabszolga: Hám átkának eredete és története
Fekete és rabszolga: Hám átkának eredete és története

boritokep_40.jpg

A Teremtés könyvében Noé lerészegedésével kapcsolatban olvasunk Hám megátkozásáról. A későbbi évszázadokban az elbeszélést egyesek a fekete bőr magyarázataként, valamint a fekete emberek rabszolgasorba taszításának indoklásaként értelmezték. A történet értelmezése és alkalmazása különböző kultúrákban és időszakokban változatos képet mutatott, és sajnálatos módon alapul szolgált különböző rasszista és szegregációs elképzeléseknek. ...

Bach és a Biblia
Bach és a Biblia

borito_8.jpg

Johann Sebastian Bach, a 18. századi német zeneszerző, életművében szoros kapcsolatban állt a Bibliával, szövegei inspirálták őt és tiszteletteljes befolyása érezhető minden hangjában. Bach nem csupán zenei géniusz volt, hanem mély vallásossága is átszőtte munkáit, ahol a Biblia témái és szövegei kivételes hangsúlyt kaptak. A következőkben Prof. Raffaele Mellace zenetudós egy rövid betekintést nyújt Bachnak a Bibliával való kapcsolatába, annak ...

2023 TOP 10 régészeti felfedezése
2023 TOP 10 régészeti felfedezése

letoltes_1_1.png

Bejegyzésünkben áttekintjük a 2023-as év legjelentősebb bibliai régészeti leleteit. A válogatás elkerülhetetlenül szelektív és szubjektív. Ezzel együtt a 2023-as év igazán fontos felfedezései lehet, hogy csak évek múlva válnak ismertté, mivel a szakembereknek időbe telik, amíg alaposan tanulmányozzák kutatásaik eredményeit, majd tudományos folyóiratokban publikálják eredményeiket. Ám az alábbi néhány történet 2023-ban a bibliai régészet ...

Émikus vagy étikus? A héber Szentírás értelmezése a szinoptikus evangéliumokban
Émikus vagy étikus? A héber Szentírás értelmezése a szinoptikus evangéliumokban

boritokep2.jpeg

Az Újszövetségben vannak olyan kulturális, nyelvi és tartalmi jelzések, amelyek árulkodnak, hogy a szerző „bennfentes” (émikus), vagy éppen egy „kívülálló” (étikus) perspektíváját kínálja olvasóinak. Charles David Isbell rabbi, biblikus professzor Márk, Máté és Lukács evangélista nézőpontjait vizsgálja a héber Biblia értelmezése kapcsán. Számos példát említ és alapokat kínál egy nyílt vitához arra vonatkozóan, hogy általában véve ...

#BibliaKultúra

#BibliaKultúra blogunk szakmai igényességű topikjaival értékes, ismeretbővítő tartalmakat közöl a bibliatudomány tárgyköréből. Rápillantunk arra a világra, amely látta megszületni a Bibliát - tabuk nélkül, közérthetően, a tudás megosztása és a „lifelong learning” jegyében.

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

Címkék

süti beállítások módosítása